Documenten MRMedezeggenschapsreglement obs Meander
Medezeggenschapsstatuut obs Meander
MR jaarplan
MR huishoudelijkreglement
MR jaarkalender