Over onze school 


 

Basisschool Meander is een openbare basisschool. Dat betekent dat de school openstaat voor ieder kind ongeacht de achtergrond, godsdienst of levensovertuiging. Iedereen die zich thuis voelt bij onze manier van werken is welkom op onze school. 


Meander


Basisschool Meander startte in 1992. Het woord 'Meander' staat voor een min of meer regelmatig kronkelende lijn. Dit staat voor ons gelijk aan de ontwikkeling van kinderen. Deze ontwikkeling gaat gepaard met veranderingen in het leven die kinderen tegenkomen. 


Onze aanpak


In ons gebouw wordt onderwijs gegeven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Acht jaar basisonderwijs, waarin we de kinderen de basisvaardigheden leren die nodig zijn om zich te kunnen ontwikkelen tot zelfstandige mensen. We werken overwegend klassikaal met behulp van methoden en projecten. Meer informatie kunt u lezen in de schoolgids.

Nieuwe ouders zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met de directeur voor een rondleiding.


ISOB

Het bevoegd gezag van onze school heet de ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Onderwijs). De ISOB bestuurt 20 openbare scholen in 6 gemeenten.