Studiemiddagen onderbouw
De onderbouw heeft enkele studiemiddagen! De eerste is op donderdagmiddag 3 september. In de kalender staan de andere (mid)dagen vermeld waarop uw kind vrij is.