Verkiezingen MR
De MR die bestaat uit ouders en leerkrachten houdt zich bezig met advisering en inspraak over allerlei onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben.  Het is belangrijk een goede en actieve MR te hebben: er speelt immers veel op een basisschool. Gelukkig zijn door de jaren heen steeds voldoende ouders geweest die dit belangrijke werk wilden oppakken.  Er zijn 3 kandidaten waarop u kan stemmen, deze week krijgt u het stemformulier mee. In het Meandernieuwtje van deze maand staat meer informatie.