MR
De medezeggenschapsraad op Meander overlegt regelmatig over allerlei onderwerpen die met het beleid van school te maken hebben. Om ouders beter te informeren over wat zij doen en wie zij zijn, staat op de website onder 'Ouders' uitgebreide informatie, het jaarverslag en een folder over de MR op Meander.