Informatieochtend en -avond
Het duurt nog even, maar op 19 maart kunnen nieuwe ouders onze school 'in bedrijf ' zien. Van 9-11 uur bent u van harte welkom op onze informatieochtend. 's Avonds om 20 uur is er een informatieavond met presentaties van leerkrachten over o.a. de onderbouw en de bovenbouw. U kunt u opgeven via de mail : info@basisschoolmeander.nl