Oudertevredenheidsonderzoek
Helpt u ook mee om het onderwijs aan uw kind te optimaliseren? Hoe tevreden bent u over obs Meander? Vanaf 7 april start het oudertevredenheidsonderzoek! U kan dan digitaal uw mening geven d.m.v. de link die u per mail krijgt van DUO-Onderwijsonderzoek. Alvast bedankt voor uw medewerking.