Oudertevredenheidsonderzoek
Vorige week is ons het rapport n.a.v. het onlangs afgenomen oudertevredenheidsonderzoek toegestuurd.  Ouders waarderen onze school met het cijfer 7,6. Hier zijn wij best tevreden mee! Als sterke punten worden genoemd: de sfeer, het team, de schoolleiding en de communicatie. Ook halen wij natuurlijk ontwikkelpunten uit dit onderzoek. Deze nemen wij mee in ons jaarlijkse schoolontwikkelplan.