Klachtenregeling


Ondanks onze inzet om alles naar wens te laten verlopen op onze school kan het voorkomen dat u het gevoel hebt dat iets niet goed is gegaan, of dat de school in gebreke is gebleven.
Als dit gebeurt dan betreuren we dit zeer, maar waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. In voorkomende gevallen vragen wij u te overleggen met de leerkracht van uw kind of met de persoon in kwestie om het probleem op te lossen of eventueel te herstellen.
Als dit niet lukt vragen wij u contact op te nemen met een van de directieleden.

In sommige gevallen ondersteunt de medezeggenschapsraad d.m.v. advies aan ouders en/of directie. Mocht dit ook niet lukken en wilt u hier een klacht over indienen, dan kunt u informatie van de contactpersoon krijgen hoe u een klacht kunt indienen. Ook kan deze persoon u verder verwijzen hoe het een en ander verder in zijn werk gaat.
De contactpersoon van onze school is: Willie Gutker.
Bereikbaar op school 072 -5339935 (privé 072 -5093512). U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de contactpersoon in te schakelen.

Een klacht over iets dat zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht heeft voorgedaan, neemt de Landelijke klachtencommissie in beginsel niet in behandeling. Zij kan hierop een uitzondering maken.
Zie hiervoor de informatie op hun website.
Adresgegevens: Onderwijsgeschillen,
Postbus 85191, 3508 AD Utrecht.
Tel. 030 2809590
www.onderwijsgeschillen.nl