Algemene informatieEen goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. 
Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind.  Om u goed te informeren maken wij gebruik van het programma DigiDuif.

U krijgt via DigiDuif per e-mail alle informatie van school regelmatig toegestuurd. In de Appstore en via Google Play is hiervoor een app (YouConnect) te downloaden. 

We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast.
Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen met de organisatie. Zo zijn er in enkele groepen leesouders en helpen ouders tijdens de creatieve ochtenden.

Mocht u specifieke vragen hebben over de (eventuele) zorg omtrent u kind(eren), dan kunt u een afspraak maken met de intern begeleider (juf Liesbeth). Het is wenselijk dit te doen ná overleg en afstemming met de groepsleerkracht.