Brede school 'De Kring'


 
Onze school maakt deel uit van Brede School 'De Kring'.
Met onze buren: De Paulusschool en Peuteropvang Meander (Forte) werken wij nauw samen.

Er is al een peutergroep gestart. Voor meer informatie en inschrijven kunt u bij Forte Kinderopvang terecht
of bij de directeur van Meander, Marieke Grijpma.

De voor-,  en naschoolse opvang wordt in ons gebouw aangeboden door Kits Oonlie