Ons Team


 

Op onze school werken 20 personeelsleden, fulltime en parttime. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in zorgleerlingen, bewegingsonderwijs, hoog/-meerbegaafde leerlingen of ict.
Een leerkracht humanistisch vormingsonderwijs, een onderwijsassistent en een conciërge zijn ook aan de school verbonden. 

De groepsindeling van de onderbouw

 
Onderbouw Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2a Willie Willie Willie Lonneke Lonneke
Groep 1/2b Amber Amber Amber Amber Maria


In deze groepen 1/2 starten wij dit schooljaar (2022-2023) met gemiddeld 16 leerlingen in elke groep.
Gedurende het schooljaar komen er nieuwe leerlingen bij.


De groepsindeling van de midden- en bovenbouw

 
Bovenbouw Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 3  Arthie Arthie Elize Elize Elize
Groep 4 Astrid Astrid Astrid Astrid Esther/Arthie
Groep 5 Judith Judith Judith Arthie Judith
Groep 6 Maria/Larissa Maria/Larissa Anouk Anouk Anouk
Groep 7 Jeannet Jeannet Selma Selma Jeannet
Groep 8 Esther Johan Johan Johan Johan

 

Directie

De directie van Meander bestaat uit Marieke Grijpma (directeur) en Amber Root (waarnemend directeur).
Marieke werkt van maandag t/m vrijdag en Amber werkt van maandag t/m donderdag.

 

Intern begeleider

Op dinsdag en donderdag is Liesbeth Kessels op school werkzaam als intern begeleider.
 

Vakleerkracht gymnastiek

 Juf Esther is onze vakleerkracht gymnastiek. Zij verzorgt iedere dinsdag de gymlessen. Tevens bereidt zij de gymlessen voor voor de groepsleerkrachten die op de vrijdag de les geven. 
 

Onderwijsassistente

Binnen onze school hebben wij twee onderwijsassistentes. In groep 7 staat juf J en juf Yvonne staat in groep 8.
 

Aandachtsfunctionaris/Faalangstreductie-trainer

Juf Willie is naast haar taak als aandachtsfunctionaris (vertrouwenspersoon), ook faalangstreductietrainer. Op de vrijdagmiddag begeleidt zij de kinderen die baat hebben bij haar aanpak om faalangst te baas te worden.