Schoolondersteuningsprofiel.

In het schoolondersteuningsprofiel hebben wij als school vastgelegd hoe wij de ondersteuning van onze leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vind je ook de extra ondersteuning die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.

Schoolondersteuningsprofiel Meander