Ouderraad


De ouderraad heeft als doel de school te helpen bij het organiseren en ondersteunen van diverse activiteiten en evenementen.  Daarbij moet worden gedacht aan het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, Pasen, Sint Maarten, de avondvierdaagse, de schoolreisjes, sportdagen e.d.

De ouderraad bestaat op dit moment uit 10 enthousiaste ouders. Er wordt zo’n zes keer per jaar vergaderd. De activiteiten worden georganiseerd door diverse commissies waarin OR leden samen met leerkrachten, afhankelijk van de activiteit, één of meerdere keren bij elkaar komen.
Lijkt u dit ook wat? De OR kan uw hulp goed gebruiken.  Spreek een van ons aan als u meer informatie wilt of klik op Activiteiten

Financiën
Onze school heeft een budget voor het onderhouden van het gebouw en de aanschaf van leermiddelen. De grootte van dit budget is afhankelijk van het aantal leerlingen. Activiteiten die het ministerie niet subsidieert, worden betaald van uw ouderbijdrage.

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt geïnd en beheerd door de ouderraad van OBS Meander. Voor het komende schooljaar is de vrijwillige bijdrage vastgesteld op 47 euro.
Eenmaal per jaar wordt er verantwoording afgelegd over de besteding van de oudergelden.

Leden van de ouderraad
De samenstelling van de OR is dit schooljaar: