VerlofaanvraagHet kan wel eens voorkomen dat u voor uw kind(eren) een dagje vrij moet vragen.
Bijvoorbeeld voor een bruiloft of een begrafenis.

Dit noemen wij een aanvraag voor vrijstelling van geregeld schoolbezoek.
Er zijn wel richtlijnen aan een dergelijke aanvraag verbonden waar de directeur zich streng aan houdt.
In veel gevallen heeft de directeur contact over de aanvraag met de leerplichtambtenaar van de gemeente Heiloo

De richtlijnen zijn hieronder te lezen. Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de directeur.