SchooltijdenMet ingang van het nieuwe schooljaar (2018-2019) zullen wij op OBS Meander overstappen op een 5 gelijke dagen model. Wat inhoudt dat alle groepen iedere dag naar school gaan van 08.30 tot 14.15 uur. 

Wij hanteren op OBS Meander een traditioneel lesrooster,
waarbij kinderen tussen de middag naar huis gaan of gebruik maken
van de tussenschoolse opvang (overblijf).
De TSO heeft school ondergebracht bij KitsOonlie. 

De groepen 1 t/m 4:
8: 30 uur - 12:00 uur
13:15 uur - 15:15 uur
Woensdag 8:30 uur - 12:15 uur
Vrijdagmiddag zijn de kinderen van gr. 1 t/m 4 vrij.

De 
groepen 5 t/m 8:
8:30 uur - 12:00 uur
13:15 uur - 15:15 uur
W
oensdag 8:30 uur - 12:15 uur

Vanaf 8:20 uur gaan de deuren van school open en kunnen kinderen 
zelf naar hun groep lopen of worden zij gebracht.