Medezeggenschapsraad


De MR houdt zich bezig met advisering en inspraak over allerlei onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur te maken hebben. Bijvoorbeeld: de vakantieregeling, de inzet van personeel, kwaliteit van het onderwijs, begrotingen en sollicitatieprocedures.

Beter gezegd heeft de MR een meedenkfunctie, maar geeft ook instemming.
Een beknopte samenvatting van de taken en bevoegdheden van de MR vindt u in de informatiefolder. Deze zijn vastgelegd in de WMO (Wet Medezeggenschapsraden Onderwijs). Zie voor meer informatie www.infowms.nl.

De leden
De huidige MR bezetting is:
Bezetting Soort Rol
Elize Admiraal Personeel  
Liesbeth Kessels Personeel Vicevoorzitter
Jeannet de Bruin Personeel  
Dennis de Nijs Ouder Voorzitter
Werner Smakman Ouder  
Angela van Weert Ouder  
 
De MR is geen statische raad. Leden zijn voor een periode actief als MR-lid en worden dan opgevolgd. Meer informatie over toetreden, aftreden en verkiezingen vindt u in het MR Jaarplan.
 
Mocht u de MR willen bereiken, dan kunt u een mail sturen naar:  mr.meander@isobscholen.nl

Waar staan wij, MR van de OBS Meander, voor?
De MR streeft naar het leveren van een positieve bijdrage aan de beleidsvoering van
Obs de Meander. Zij doet dit door;  
De MR wil zich daarbij de komende jaren verder ontwikkelen door de volgende punten op te pakken door;  
Visie vanuit MR
De MR heeft de onderstaande visie voor 2021-2022 bepaald waar extra aandacht aan wordt besteedt. Deze visie heeft de nadrukkelijke aandacht van de personeels- en/of oudergeleding.

In 2021-2022 wil de MR vooral aandacht besteden aan zichtbaar worden voor de ouders van de OBS Meander. Dit willen wij doen d.m.v. duidelijke communicatie met u over de werkzaamheden en waar wij ons mee bezig houden, o.a. door agenda’s en  notulen te delen. Daarnaast willen wij actief info bij u ophalen over zaken die in de MR besproken moeten worden. We hebben dit genoemd het motto “MR actief in beweging”.
 
“MR actief in beweging”

Dit betekent dat wij een TOP team willen zijn.
            Transparant
            Open
            Positief
Maar de BAL ligt bij u!
            Benaderbaar
            Actief
            Laagdrempelig
 
MR documenten  
MR vergaderdata