Ons Team


 

Op onze school werken zo’n 19 personeelsleden, fulltime en parttime. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in zorgleerlingen, bewegingsonderwijs, hoog/-meerbegaafde leerlingen, taal of ict.
Een leerkracht humanistisch vormingsonderwijs, een onderwijsassistent en een conciërge zijn ook aan de school verbonden. 
 

Foto van het team van 2018-2019
Achter: Johan Kraakman (gr 7, ICT-cördinator), Anja Nuijten (onderwijsassistent), José de Kort (gr 8), Astrid Balkenende (gr 4), Arthie Ghiraw (gr 3), juf Plona (gr 5), onderwijsassistente, Jolanda van Hoegee (gr 4, talentbegeleider), 
Midden: Barbara Kooistra (gr 1/2A), Esther v/d Berg (gr 7, vakleerkracht gymnastiek), Jiska Noortman (gr 3), Amber Root (gr 1/2B, adjunct directeur), Marieke Grijpma (directeur), Jessica Terol (gr 6), Willie Gutker (gr 1/2B, faalangstreductietrainer), Liesbeth Kessels (intern begeleider), Sandra Verhaaf (gr 1/2A), Carla Korrel (gr 8, taalcoördinator), Olga Prins (gr 3),
Niet op de foto: Rita Nieuwland (conciërge), Mary van Doorn (leerkracht HVO)


In het schooljaar 2018 - 2019 zijn er 8 groepen op Meander.

Directie

 

De directie van Meander bestaat uit Marieke Grijpma (directeur) en Amber Root (adjunct directeur).
Marieke werkt van maandag t/m vrijdag en Amber werkt op maandag t/m woensdag.
 

Intern begeleider


Op dinsdag en donderdag is Liesbeth Kessels op school werkzaam als intern begeleider.

 

Vakleerkracht gymnastiek

 

Juf Esther is onze vakleerkracht gymnastiek. Zij verzorgt iedere vrijdag de gymlessen. Tevens bereidt zij de gymlessen voor voor de groepsleerkrachten die op de dinsdag de les geven. 


Onderwijsassistente


Binnen onze school hebben wij twee onderwijsassistentes. Zij assisteren in de groepen of werken met kleine groepjes leerlingen. 

 

Talentbegeleider


Juf Jolanda is gediplomeerd talentbegeleider. Zij begeleidt de kinderen die meer aan kunnen dan de reguliere lesstof op aparte momenten in de plusklas op vrijdagmiddag. Deze klas is er voor de groepen 3 t/m 8. Daarnaast ondersteunt zij de leerkrachten van alle groepen op dit gebied.


Faalangstreductie


Juf Willie is naast haar taak als contactpersoon, ook faalangstreductietrainer. Op de vrijdagmiddag begeleidt zij de kinderen die baat hebben bij haar aanpak om faalangst te baas te worden.
 


De groepsindeling van de onderbouw

 
Onderbouw Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2a Barbara Barbara Sandra Sandra Sandra
Groep 1/2b Amber Amber Amber Willie Willie


In deze groepen 1/2 starten wij dit schooljaar ('17-'18) met ongeveer 21 leerlingen in elke groep.
Gedurende het schooljaar komen er natuurlijk nieuwe leerlingen bij.


De groepsindeling van de midden- en bovenbouw

 
Bovenbouw Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 3  Arthie Arthie Jiska Jiska Arthie
Groep 4 Astrid Astrid Jolanda Jolanda Astrid/Jolanda
Groep 5 Plona Plona Plona Plona Plona
Groep 6 Jessica Jessica Willie Jessica Jessica
Groep 7 Esther Johan Johan Johan Johan
Groep 8 José José Carla Carla José