Ons Team


 

Op onze school werken zo’n 19 personeelsleden, fulltime en parttime. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in zorgleerlingen, hoog/-meerbegaafde leerlingen, taal of ict.
Een leerkracht humanistisch vormingsonderwijs, een onderwijsassistent en een conciërge zijn ook aan de school verbonden. 
 

Foto van het team van 2017-2018
Achter: Jolanda van Hoegee (gr 4, talentbegeleider), Annemijn Broeks (onderwijsassistente), Amber Root(1/2B, adjunct directeur), Astrid Balkenende (gr4), Johan Kraakman (gr 7, ICT-cördinator), Marieke Grijpma (directeur), Carla Korrel (gr 7/8, taalcoördinator), Sandra Verhaaf (gr 1/2A, gr 7), Lieke Slegh (gr 6)
Midden: Olga Prins (gr 3), Jiska Noortman (gr 3), Esther v/d Berg (gr 6), Plona Brighting (gr 5),  (onderwijsassistente)
Voor: Liesbeth Kessels (intern begeleider), Willie Gutker (gr 1/2B, faalangstreductietrainer), José de Kort (gr7/8), Barbara Kooistra (gr 1/2A)
Niet op de foto: Rita Nieuwland (conciërge), Mary van Doorn (leerkracht HVO)


In het schooljaar 2017 - 2018 zijn er 8 groepen op Meander.

Directie

 

De directie van Meander bestaat uit Marieke Grijpma (directeur) en Amber Root (adjunct directeur).
Marieke werkt van maandag t/m vrijdag en Amber werkt op maandag t/m woensdag.
 

Intern begeleider


Op dinsdag en donderdag is Liesbeth Kessels op school werkzaam als intern begeleider.

 

Onderwijsassistente


Binnen onze school hebben wij een onderwijsassistente. Zij assisteert in de groepen of werkt met kleine groepjes leerlingen. Ze werkt op maandag, dinsdagmorgen en donderdag.
Naast onze vaste onderwijsassistente zijn er regelmatig extra onderwijsassistenten op school om leerlingen of groepen te ondersteunen in het kader van Passend Onderwijs. Zo werkt juf Annemijn tot de kerstvakantie elke ochtend in verschillende groepen ter ondersteuning.

 

Talentbegeleider


Juf Jolanda is gediplomeerd talentbegeleider. Zij begeleidt de kinderen die meer aan kunnen dan de reguliere lesstof op aparte momenten in de plusklas op vrijdagmiddag. Deze klas is er voor gr. 5 en 6 en voor gr. 7 en 8. Daarnaast ondersteunt zij de leerkrachten van alle groepen op dit gebied.


Faalangstreductie


Juf Willie is naast haar taak als contactpersoon, ook faalangstreductietrainer. Op de vrijdagmiddag begeleidt zij de kinderen die baat hebben bij haar aanpak om faalangst te baas te worden.
 


De groepsindeling van de onderbouw

 
Onderbouw Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2a Barbara Barbara Sandra Sandra Sandra
Groep 1/2b Amber Amber Willie Willie Willie


In deze groepen 1/2 starten wij dit schooljaar ('17-'18) met ongeveer 21 leerlingen in elke groep.
Gedurende het schooljaar komen er natuurlijk nieuwe leerlingen bij.


De groepsindeling van de midden- en bovenbouw

 
Bovenbouw Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 3  Olga Olga Olga Jiska Jiska
Groep 4 Astrid Astrid Jolanda Jolanda Jolanda
Groep 5 Plona Plona Plona Plona Plona
Groep 6 Lieke Lieke Lieke Esther Esther
Groep 7 Sandra Johan Johan Johan Johan
Gorpe 7/8 José José Carla Carla José