Ons Team


 

Op onze school werken 20 personeelsleden, fulltime en parttime. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd, bijvoorbeeld in zorgleerlingen, bewegingsonderwijs, hoog/-meerbegaafde leerlingen of ict.
Een leerkracht humanistisch vormingsonderwijs, een onderwijsassistent en een conciërge zijn ook aan de school verbonden. 

De groepsindeling van de onderbouw

 
Onderbouw Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 1/2a Willie Willie Willie Lonneke Lonneke
Groep 1/2b Amber Amber Amber Amber Larissa

In deze groepen 1/2 starten wij dit schooljaar (2023-2024) met gemiddeld 22 leerlingen in elke groep.
Gedurende het schooljaar komen er nieuwe leerlingen bij.


De groepsindeling van de midden- en bovenbouw

 
Bovenbouw Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Groep 3  Astrid Astrid Elize Elize Elize
Groep 4 Renée Renée Renée Renée Astrid
Groep 5 Judith Judith Judith Arthie Judith
Groep 6 Arthie Arthie Anouk Anouk Anouk
Groep 7 Jeannet Jeannet Fleur Fleur Jeannet
Groep 8 Esther Johan Johan Johan Johan

 

Directie

De directie van Meander bestaat uit Marieke Grijpma (directeur) en Amber Root (waarnemend directeur).
Marieke werkt van maandag t/m vrijdag en Amber werkt van maandag t/m donderdag.

 

Intern begeleider

Op maandag en donderdag is Liesbeth Kessels op school werkzaam als intern begeleider.
 

Vakleerkracht gymnastiek

 Juf Esther is onze vakleerkracht gymnastiek. Zij verzorgt iedere dinsdag de gymlessen. Tevens bereidt zij de gymlessen voor voor de groepsleerkrachten die op de vrijdag de les geven. 
 

Onderwijsassistente

Binnen onze school hebben wij een onderwijsassistente, juf Yvonne, zij is ter ondersteuning in groep 8. 
 

Aandachtsfunctionaris/Faalangstreductie-trainer

Juf Willie is naast haar taak als aandachtsfunctionaris (vertrouwenspersoon), ook faalangstreductietrainer. Op de woensdagmiddag begeleidt zij de kinderen die baat hebben bij haar aanpak om faalangst te baas te worden.

HVO leerkracht

Juf Mary is leerkracht HVO. Zij werkt op de maandag en de dinsdag.